St.Patrick Holding

Spoľahlivý partner pre Vaše podnikanie. Veľký dôraz kladieme na profesionalitu, spoľahlivosť, diskrétnosť a individuálne požiadavky každého jedného klienta.
Viac o našej spoločnosti
Naše služby
Komplexné účtovnícke služby
Krátkodobý a dlhodobý prenájom
Reklama a marketing
Komplexné účtovnícke služby
Operatývny leasing
Reklama a marketing